Visualization Library v1.0.3

A lightweight C++ OpenGL middleware for 2D/3D graphics

VL     Star     Watch     Fork     Issue

[Download] [Tutorials] [All Classes] [Grouped Classes]

Class Index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  A  
Framebuffer (vl)   RenderQueueSorter (vl)   
A3DSLoader (vl)   FramebufferObject (vl)   RenderQueueSorterAggressive (vl)   
A3DSMaterial (vl)   FrontFace (vl)   RenderQueueSorterBasic (vl)   
A3DSMaterialFaceMapping (vl)   Frustum (vl)   RenderQueueSorterByRenderable (vl)   
A3DSObject (vl)   VolumePlot::Function (vl)   RenderQueueSorterByShader (vl)   
A3DSTexture (vl)   
  G  
RenderQueueSorterOcclusion (vl)   
A3DSTriFace (vl)   Geometry (vl)   RenderQueueSorterStandard (vl)   
A3DSVertex (vl)   GeometryLoadCallback (vl)   RenderState (vl)   
AABB (vl)   GhostCameraManipulator (vl)   RenderStateIndexed (vl)   
Actor (vl)   GlobalSettings (vl)   ShaderNode::RenderStateInfo (vl)   
ActorCollection (vl)   GLSLFragmentShader (vl)   RenderStateNonIndexed (vl)   
ActorEventCallback (vl)   GLSLGeometryShader (vl)   RenderStateSet (vl)   
ActorKdTree (vl)   GLSLProgram (vl)   RenderStateSlot (vl)   
ActorTree (vl)   GLSLShader (vl)   RenderToken (vl)   
ActorTreeAbstract (vl)   GLSLTessControlShader (vl)   ResourceDatabase (vl)   
AlphaFunc (vl)   GLSLTessEvaluationShader (vl)   ResourceLoadWriter (vl)   
Applet (vl)   GLSLVertexShader (vl)   RingExtractor (vl)   
Array (vl)   GLUTWindow (vlGLUT)   
  S  
ArrayAbstract (vl)   Glyph (vl)   SampleCoverage (vl)   
ArrayByte1 (vl)   GZipCodec (vl)   Sampler2D (vl::Dae)   
ArrayByte2 (vl)   
  H  
Say (vl)   
ArrayByte3 (vl)   half (vl)   SayArg (vl)   
ArrayByte4 (vl)   Hint (vl)   SceneManager (vl)   
ArrayDouble1 (vl)   
  I  
SceneManagerActorKdTree (vl)   
ArrayDouble2 (vl)   Image (vl)   SceneManagerActorTree (vl)   
ArrayDouble3 (vl)   ImagePBO (vl)   SceneManagerBVH (vl)   
ArrayDouble4 (vl)   IMutex (vl)   SceneManagerPortals (vl)   
ArrayFixed1 (vl)   IndexIterator (vl)   SceneManagerVectorGraphics (vl)   
ArrayFixed2 (vl)   IndexIteratorAbstract (vl)   Scissor (vl)   
ArrayFixed3 (vl)   IndexIteratorDrawArrays (vl)   ScopedMutex (vl)   
ArrayFixed4 (vl)   IndexIteratorElements (vl)   SDLWindow (vlSDL)   
ArrayFloat1 (vl)   Input (vl::Dae)   SecondaryColor (vl)   
ArrayFloat2 (vl)   Interpolator (vl)   Sector (vl)   
ArrayFloat3 (vl)   InterpolatorDouble (vl)   Texture::SetupParams (vl)   
ArrayFloat4 (vl)   InterpolatorDVec2 (vl)   ShadeModel (vl)   
ArrayHFloat1 (vl)   InterpolatorDVec3 (vl)   Shader (vl)   
ArrayHFloat2 (vl)   InterpolatorDVec4 (vl)   ShaderAnimator (vl)   
ArrayHFloat3 (vl)   InterpolatorFloat (vl)   ShaderNode (vl)   
ArrayHFloat4 (vl)   InterpolatorFVec2 (vl)   ShaderPasses (vl)   
ArrayInt1 (vl)   InterpolatorFVec3 (vl)   SlicedVolume (vl)   
ArrayInt2 (vl)   InterpolatorFVec4 (vl)   Source (vl::Dae)   
ArrayInt3 (vl)   IVertexAttribSet (vl)   Sphere (vl)   
ArrayInt4 (vl)   
  K  
StandardLog (vl)   
ArrayInt_2_10_10_10_REV1 (vl)   KeyValues (vl)   StencilFunc (vl)   
ArrayInt_2_10_10_10_REV2 (vl)   
  L  
StencilMask (vl)   
ArrayInt_2_10_10_10_REV3 (vl)   Light (vl)   StencilOp (vl)   
ArrayInt_2_10_10_10_REV4 (vl)   LightModel (vl)   StereoCamera (vl)   
ArrayShort1 (vl)   LinearInterpolator (vl)   STLLoader (vl)   
ArrayShort2 (vl)   LinearInterpolatorDouble (vl)   String (vl)   
ArrayShort3 (vl)   LinearInterpolatorDVec2 (vl)   Surface (vl::Dae)   
ArrayShort4 (vl)   LinearInterpolatorDVec3 (vl)   
  T  
ArrayUByte1 (vl)   LinearInterpolatorDVec4 (vl)   TechniqueCOMMON (vl::Dae)   
ArrayUByte2 (vl)   LinearInterpolatorFloat (vl)   Terrain (vl)   
ArrayUByte3 (vl)   LinearInterpolatorFVec2 (vl)   Tessellator (vl)   
ArrayUByte4 (vl)   LinearInterpolatorFVec3 (vl)   TexEnv (vl)   
ArrayUInt1 (vl)   LinearInterpolatorFVec4 (vl)   TexGen (vl)   
ArrayUInt2 (vl)   LineStipple (vl)   TexParameter (vl)   
ArrayUInt3 (vl)   LineWidth (vl)   Text (vl)   
ArrayUInt4 (vl)   LoadCallback (vl)   TextStream (vl)   
ArrayUInt_2_10_10_10_REV1 (vl)   LoadWriterDae::LoadOptions (vl)   Texture (vl)   
ArrayUInt_2_10_10_10_REV2 (vl)   LoadWriter3DS (vl)   TextureMatrix (vl)   
ArrayUInt_2_10_10_10_REV3 (vl)   LoadWriterAC3D (vl)   TextureSampler (vl)   
ArrayUInt_2_10_10_10_REV4 (vl)   LoadWriterBMP (vl)   Time (vl)   
ArrayUShort1 (vl)   LoadWriterDae (vl)   TrackballManipulator (vl)   
ArrayUShort2 (vl)   LoadWriterDAT (vl)   Transform (vl)   
ArrayUShort3 (vl)   LoadWriterDDS (vl)   PolygonSimplifier::Triangle (vl)   
ArrayUShort4 (vl)   LoadWriterDICOM (vl)   TriangleIterator (vl)   
Atom (vl)   LoadWriterJPG (vl)   TriangleIteratorAbstract (vl)   
AtomInfo (vl)   LoadWriterManager (vl)   TriangleIteratorDirect (vl)   
AttribInfo (vl)   LoadWriterMD2 (vl)   TriangleIteratorIndexed (vl)   
  B  
LoadWriterOBJ (vl)   TriangleIteratorMulti (vl)   
BezierPatch (vl)   LoadWriterPLY (vl)   TriangleStripGenerator (vl)   
BezierSurface (vl)   LoadWriterPNG (vl)   TypeInfo (vl)   
Billboard (vl)   LoadWriterSTL (vl)   
  U  
BlendColor (vl)   LoadWriterTGA (vl)   UIEventListener (vl)   
BlendEquation (vl)   LoadWriterTIFF (vl)   Uniform (vl)   
BlendFunc (vl)   LoadWriterVLX (vl)   UniformInfo (vl)   
BlitFramebuffer (vl)   LODEvaluator (vl)   ShaderNode::UniformInfo (vl)   
Bond (vl)   Log (vl)   UniformSet (vl)   
Buffer (vl)   LogicOp (vl)   UUID (vl)   
BufferedStream (vl)   
  M  
  V  
BufferObject (vl)   MarchingCubes (vl)   VLXStructure::Value (vl)   
  C  
Material (vl)   Vector2 (vl)   
Camera (vl)   Material (vl::Dae)   Vector3 (vl)   
CatmullRomInterpolator (vl)   Matrix2 (vl)   Vector4 (vl)   
CatmullRomInterpolatorDouble (vl)   Matrix3 (vl)   VectorGraphics (vl)   
CatmullRomInterpolatorDVec2 (vl)   Matrix4 (vl)   Vert (vl::Dae)   
CatmullRomInterpolatorDVec3 (vl)   MD5CheckSum (vl)   PolygonSimplifier::Vertex (vl)   
CatmullRomInterpolatorDVec4 (vl)   MDIWindow (vlMFC)   VertexAttrib (vl)   
CatmullRomInterpolatorFloat (vl)   MemoryDirectory (vl)   VertexAttribInfo (vl)   
CatmullRomInterpolatorFVec2 (vl)   MemoryFile (vl)   VertexMapper (vl)   
CatmullRomInterpolatorFVec3 (vl)   MersenneTwister (vl)   Viewport (vl)   
CatmullRomInterpolatorFVec4 (vl)   Mesh (vl::Dae)   VirtualDirectory (vl)   
Clear (vl)   MFCWindow (vlMFC)   VirtualFile (vl)   
ClipPlane (vl)   Molecule (vl)   Sector::VisibilityCallback (vl)   
Collection (vl)   MorphingCallback (vl)   VisualizationLibrary (vl)   
Color (vl)   MultiDrawElements (vl)   VLTToken (vl)   
ColorMask (vl)   MultiDrawElementsBase (vl)   VLTTokenizer (vl)   
ColorOrTexture (vl::Dae)   MultiDrawElementsUByte (vl)   VLXArray (vl)   
CopyTexSubImage (vl)   MultiDrawElementsUInt (vl)   VLXArrayInteger (vl)   
CopyTexSubImage1D (vl)   MultiDrawElementsUShort (vl)   VLXArrayReal (vl)   
CopyTexSubImage2D (vl)   
  N  
VLXArrayTemplate (vl)   
CopyTexSubImage3D (vl)   NaryQuickMap (vl)   VLXClassWrapper (vl)   
CoreText (vl)   NewParam (vl::Dae)   VLXClassWrapper_Actor (vl)   
CRC32CheckSum (vl)   Node (vl::Dae)   VLXClassWrapper_ActorEventCallback (vl)   
CullFace (vl)   Normal (vl)   VLXClassWrapper_Array (vl)   
  D  
  O  
VLXClassWrapper_Camera (vl)   
DaeLoader (vl)   Object (vl)   VLXClassWrapper_ClipPlane (vl)   
degree (vl)   ObjLoader (vl)   VLXClassWrapper_Color (vl)   
DepthFunc (vl)   ObjMaterial (vl)   VLXClassWrapper_DrawCall (vl)   
DepthMask (vl)   ObjMesh (vl)   VLXClassWrapper_Effect (vl)   
DepthRange (vl)   ObjTexture (vl)   VLXClassWrapper_Geometry (vl)   
DepthSortCallback (vl)   OcclusionCullRenderer (vl)   VLXClassWrapper_GLSLProgram (vl)   
DiskDirectory (vl)   OpenGLContext (vl)   VLXClassWrapper_GLSLShader (vl)   
DiskFile (vl)   OpenGLContextFormat (vl)   VLXClassWrapper_Light (vl)   
DistanceLODEvaluator (vl)   
  P  
VLXClassWrapper_LODEvaluator (vl)   
DoubleVertexRemover (vl)   PatchParameter (vl)   VLXClassWrapper_Material (vl)   
DrawArrays (vl)   PixelLODEvaluator (vl)   VLXClassWrapper_Normal (vl)   
DrawCall (vl)   DrawPixels::Pixels (vl)   VLXClassWrapper_PatchParameter (vl)   
DrawElements (vl)   PixelTransfer (vl)   VLXClassWrapper_Renderable (vl)   
DrawElementsBase (vl)   Plane (vl)   VLXClassWrapper_ResourceDatabase (vl)   
DrawElementsUByte (vl)   PlyLoader::PlyElement (vl)   VLXClassWrapper_SecondaryColor (vl)   
DrawElementsUInt (vl)   PlyLoader (vl)   VLXClassWrapper_Shader (vl)   
DrawElementsUShort (vl)   PlyLoader::PlyPropertyAbstract (vl)   VLXClassWrapper_TexParameter (vl)   
DrawPixels (vl)   PlyLoader::PlyScalar (vl)   VLXClassWrapper_Texture (vl)   
DrawRangeElements (vl)   PlyLoader::PlyScalarList (vl)   VLXClassWrapper_TextureSampler (vl)   
DrawRangeElementsBase (vl)   PointParameter (vl)   VLXClassWrapper_Transform (vl)   
DrawRangeElementsUByte (vl)   PointSize (vl)   VLXClassWrapper_Uniform (vl)   
DrawRangeElementsUInt (vl)   PolygonMode (vl)   VLXClassWrapper_VertexAttrib (vl)   
DrawRangeElementsUShort (vl)   PolygonOffset (vl)   VLXClassWrapper_VertexAttribInfo (vl)   
  E  
PolygonSimplifier (vl)   VLXClassWrapper_Viewport (vl)   
EdgeExtractor::Edge (vl)   PolygonStipple (vl)   VLXLinker (vl)   
EdgeExtractor (vl)   Portal (vl)   VLXList (vl)   
EdgeRenderer (vl)   Primitive (vl::Dae)   VLXParser (vl)   
EdgeUpdateCallback (vl)   ProjViewTransfCallback (vl)   VLXParserVLB (vl)   
Effect (vl)   
  Q  
VLXParserVLT (vl)   
Effect (vl::Dae)   PolygonSimplifier::QErr (vl)   VLXRawtextBlock (vl)   
EGLWindow (vlEGL)   Qt4Widget (vlQt4)   VLXRegistry (vl)   
ShaderNode::EnableInfo (vl)   Quaternion (vl)   VLXSerializer (vl)   
EnableSet (vl)   
  R  
VLXStructure (vl)   
Extrusion (vl)   radian (vl)   VLXTaggedValue (vl)   
  F  
Random (vl)   VLXValue (vl)   
FBOAbstractAttachment (vl)   Ray (vl)   VLXVisitor (vl)   
FBOAbstractTextureAttachment (vl)   RaycastVolume (vl)   VLXVisitorCountIDs (vl)   
FBOColorBufferAttachment (vl)   RayIntersection (vl)   VLXVisitorExportToVLB (vl)   
FBODepthBufferAttachment (vl)   RayIntersectionGeometry (vl)   VLXVisitorExportToVLT (vl)   
FBODepthStencilBufferAttachment (vl)   RayIntersector (vl)   VLXVisitorLinker (vl)   
FBORenderbufferAttachment (vl)   ReadPixels (vl)   VLXVisitorLinkMapper (vl)   
FBOStencilBufferAttachment (vl)   Rect (vl)   Volume (vl)   
FBOTexture1DAttachment (vl)   RectF (vl)   VolumeInfo (vl)   
FBOTexture2DAttachment (vl)   RectI (vl)   VolumePlot (vl)   
FBOTexture3DAttachment (vl)   ref (vl)   
  W  
FBOTextureAttachment (vl)   Renderable (vl)   Win32Context (vlWin32)   
FBOTextureLayerAttachment (vl)   Renderer (vl)   Win32Window (vlWin32)   
FileSystem (vl)   RendererAbstract (vl)   WriteCallback (vl)   
Flags (vl)   RenderEventCallback (vl)   WXGLCanvas (vlWX)   
FlatManipulator (vl)   Rendering (vl)   
  Z  
Fog (vl)   RenderingAbstract (vl)   ZippedDirectory (vl)   
Font (vl)   RenderingTree (vl)   ZippedFile (vl)   
FontManager (vl)   RenderQueue (vl)   ZippedFileInfo (vl)   
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Visualization Library v1.0.3 Reference Documentation
Copyright Michele Bosi. All rights reserved.
Updated on Tue Feb 7 2017 00:55:05.
Permission is granted to use this page to write and publish articles regarding Visualization Library.